Směnka vlastní vzor 2024 ke stažení zdarma

Směnka vzor

Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak správně vyplnit směnku a aktuální vzor směnky pro rok 2024, který si můžete zdarma stáhnout a kdykoli použít. 

Směnka vzor 2024 ke stažení zdarma

Návod: Jak vyplnit směnku bez chyb

V případě, že při vyplňování směnky uděláte chybu může být posouzena jako neplatná, proto buďte opatrní a raději si ji znovu zkontrolujte, zda je skutečně vypsána bez jakýchkoli hrubek. Později by jste mohli mít potíže s uplatněním listiny.

Právě proto jsme pro vás sepsali tento návod, aby pro vás bylo zhotovení tohoto dokumentu jednodušší. Dbejte na to, aby všechny uvedené informace byly pravdivé.

Místo a datum vystavení směnky 

například: V Ostravě dne 15. srpna 2018

Nejdříve vypište jméno obce, kde bude potencionální dlužník směnku stvrzovat podpisem a datum podpisu (měsíc raději uveďte slovy), v případě, že to neuděláte neznamená to neplatnost dané směnky). Vyvarujte se vyplňováním přesné hodiny a nebo dalších časových údajů. Pokud je podpis dlužníka na směnce úředně ověřen musí se datum na směnce shodovat s datem ověřeného podpisu.

Částka

například: 100.000,- Kč 

také nezapomeňte uvést částku slovy

Částka slovy 

stotisíc korun českých

Pozor! částka se píše dohromady jako jedno slovo.

Creditka.cz

Datum splatnosti

například: 1. dubna 2021

Vyplňte datum splatnosti směnky, údaj udává kdy má být směnka splatná. Měsíc opět uveďte slovně.

Pozor! Vždy udávejte pouze datum splatnosti bez jakýchkoli přídavných informací, pokud tak neučiníte může být směnka posouzena jako neplatná. Zapomeňte na lhůty, podmínky atd.

Pokud má být dluh hrazen ve více splátkách budete muset na každou splátku vypsat novou směnku, a nebo vyplnit datum splatnosti poslední splátky a k tomu přídavně ujednat jednotlivé splátky.

Na řád (komu)

například: Petr Březina, narozen 4. 5. 1970, bytem Brno, Bartákova 1, PSČ 628 00

Opět neuvádějte žádné zkratky, datum narození může být nahrazeno rodným číslem. Adresa musí být kompletní. Toto políčko udává komu má být směnka vyplacena.

Splatno - Místo, kde má být splaceno 

například: Bartákova 1, PSČ 628 00, Brno

Zde není nutné uvádět celou adresu, stačí napsat například "Brno" protože vyplacení může být provedeno i bankovním převodem. 

Vystavitel směnky

například: Michal Hrubý, narozen 1. 8. 1978, bytem Olomouc, Nové Sady 690, 779 00

Pozor! Ten, kdo směnku vystavuje je dlužníkem. Opět nezapomínejte na to, že údaje musí být kompletní. 

Podpis vystavitele směnky 

Směnku vždy podepisuje pouze dlužník (vystavitel).

 

Copyright © 2024. AeroPujcka.cz. All rights reserved.

Facebook